google-site-verification: google3c022fc7519c8c4d.html
 
Play Safe-T&C Shields Freshquestcomic

       INNSAMLING OG BRUK AV PERSONDATA

2.1.   Vi samler, lagrer eller får ikke tilgang til noen av bildene dine som bare vil bli lagret på enheten din.

Personvernerklæring

Selficom Pte. Ltd. (“Selficom”, “oss”, “vi” og “vår”) er forpliktet til å beskytte personvernet til alle besøkende,  brukere og andre ("deg" eller "Brukere") som får tilgang til mobilappen vår ("appen").

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i samsvar med personvernloven 2012 ("loven"). Ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen, slik at du kjenner og forstår formålene vi samler inn, bruker og avslører dine personlige data for.

Dette personvern supplerer, men erstatter ikke eller erstatter andre samtykker du kan ha gitt oss tidligere, og det påvirker heller ikke de rettighetene som Selficom kan ha ved lov i forbindelse med innsamling, bruk eller avsløring av dine personopplysninger. Selficom kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å sikre at denne personvernerklæringen er i samsvar med vår fremtidige utvikling og/eller eventuelle endringer i juridiske eller regulatoriske krav. Med forbehold om dine rettigheter, samtykker du i å være bundet av de gjeldende vilkårene i personvernerklæringen som oppdateres fra tid til annen.

For å unngå tvil utgjør denne personvernerklæringen en del av vilkårene og betingelsene for appen, og begge kalles samlet "appvilkårene". I alle tilfeller av konflikt eller inkonsekvens mellom denne personvernerklæringen og vilkårene for appen, skal personvernerklæringen ha forrang. Alle definerte vilkår i vilkårene for appen gjelder for denne personvernerklæringen med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Ved å få tilgang til eller bruke appen, betyr du at du har lest, forstått og godtar vår innsamling, lagring, bruk og avsløring av dine personlige data som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

1.  DINE PERSONLIGE DATA

1.1.  I denne personvernerklæringen refererer "Personopplysninger" til alle data eller informasjon om deg som     du kan identifiseres enten fra disse dataene, eller fra disse dataene og annen informasjon som vi     har sannsynligvis tilgang. Personopplysninger som du kan gi oss inkluderer uten            begrensning:

 

en)   Der det er aktuelt, personopplysninger og annen informasjon relatert til deg som er               inneholdt i brukerinnhold du oppretter, lagrer eller sender til appen, eller i andre former for         interaksjon  med deg; og

 

b)   informasjon om din bruk av og interaksjon med appen og Selficom -innhold,              inkludert informasjon om enhetstilkobling og enhetens evne.

 

1.2   Informasjonen som angitt i paragraf 1.1 brukes til å betjene, vedlikeholde og gi deg        funksjonene og funksjonene til appen, samt for å kommunisere direkte med deg, for eksempel       for å sende deg push -varsler.

 

2.  INNSAMLING OG BRUK AV PERSONDATA

2.1.   Vi samler, lagrer eller får ikke tilgang til noen av bildene dine, og vil ikke      lagres på enheten.

 

3.  VISNING AV PERSONDATA

3.1.  Selficom vil ta rimelige skritt for å beskytte dine personlige data mot uautorisert          formidling.

 

3.2.  Vi kan dele dine personlige data, der det er aktuelt, med:

 

en)   tredjeparts tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne, for å utføre sine       arbeide for oss, som kan omfatte innhold eller tjenesteoppfyllelse, eller tilby analysetjenester;

 

b)  enhver part som vi overfører eller kan overføre våre rettigheter og plikter til;

 

c)  bank, kredittkortselskaper og deres respektive tjenesteleverandører;

 

d)  relevante offentlige tilsynsmyndigheter eller myndighet eller rettshåndhevelsesbyrå å overholde          alle lover eller regler og forskrifter pålagt av noen myndighet; og

 

e)  enhver annen part som du gir oss fullmakt til å avsløre dine personlige data.

 

3.3. Vi kan også dele informasjonen din med andre i en samlet og anonym form         som ikke med rimelighet identifiserer deg direkte som individ.

 

4.  SIKKERHET OG OPPBEVARING AV INFORMASJON

4.1.   Selficom bruker kommersielt rimelige fysiske, administrative og teknologiske               sikkerhetstiltak for å bevare integriteten og sikkerheten til all informasjon vi samler inn.

 

4.2.  Vi garanterer imidlertid ikke at sikkerheten til systemet vårt er ugjennomtrengelig. I tilfelle        at all informasjon under vår kontroll er kompromittert som følge av brudd på sikkerheten,         vi vil ta rimelige skritt for å undersøke situasjonene og, hvis det er hensiktsmessig, varsle         de personene hvis informasjon kan ha blitt kompromittert og ta andre skritt, i      i samsvar med gjeldende lov og forskrifter.

 

5.  GJENVENDELSE, TILGANG OG KORRIGERING AV DINE PERSONLIGE DATA

    Vær oppmerksom på at hvis du trekker tilbake ditt samtykke til noen eller all bruk av dine personlige data,            Selficom kan ikke fortsette å tilby sine produkter eller tjenester til deg eller til              administrere eventuelle kontraktsforhold på plass, og dette kan resultere i oppsigelse av         din tilgang til appen. Selficoms juridiske rettigheter og rettsmidler i slike tilfeller er uttrykkelig         reservert.

 

6.  PERSONER UNDER ALTIDEN I ATTEN

6.1.  Selficom samler ikke eller ber om bevisst informasjon fra noen under en alder av      atten (18) eller bevisst tillate slike personer å laste ned og/eller få tilgang til appen uten       foreldres eller verges samtykke. Appen og innholdet er ikke rettet mot barn under      alder av atten (18).

 

6.2.  I tilfelle vi får vite at vi har samlet inn personlig informasjon fra et barn under         i en alder av atten (18) uten samtykke fra foreldre eller foresatte, sletter vi det                 informasjon så raskt som mulig og avslutte tilgangen til appen til barnet.

 

6.3. Hvis du tror at vi kan ha informasjon samlet inn fra et barn under           atten (18), vennligst kontakt oss på selficom@gmail.com.

 

7. GJELDENDE LOV

     Denne personvernerklæringen skal være underlagt lovene i Singapore.

 

8.  OPPDATERINGER TIL DENNE POLITIKKEN

Selficom forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjene fra tid til annen. Hvis det gjøres noen endringer i disse retningslinjene, legger vi ut de endrede retningslinjene på denne siden og oppdaterer “Siste revisjon” -datoen nedenfor.

           

Denne policyen ble sist revidert og trådt i kraft fra 04/07/2018

Hvis du har spørsmål angående disse retningslinjene, kan du sende oss en e -postselficomic@gmail.com.